F.A.Q.

Wat is het verschil tussen biologisch en biodynamisch?
Biologische wijn, is wijn gemaakt van biologische geteelde druiven. Dus geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Biodynamische wijn is biologische wijn met een extra dimensie. De wijnboer die biodynamisch werkt, ziet zijn landbouwbedrijf als een organisme met een balans en karakter. De wijnboer stelt bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal en streeft naar diversiteit in geteelde gewassen en gehouden dieren. In de biologisch-dynamische landbouw gaat men ervan uit dat alle hemellichamen, zowel de aarde als de maan, de zon en zelfs de sterren invloed uitoefenen op de groei van de gewassen. Voor en tijdens het verbouwen van de gewassen houdt men daarom in alle opzichten rekening met veronderstelde invloeden vanuit de natuur en de kosmos op de landbouw.

Wat betekent “in conversie”?
Wanneer je bij de productinformatie van onze wijnen (bij keurmerk) “in conversie” ziet staan, betekent dit, dat de wijnboer biologisch of biodynamisch werkt en een keurmerk heeft aangevraagd. Dit keurmerk wordt echter pas na drie jaar controle verstrekt. “In conversie” houdt dus de overgang naar gecertificeerd organisch telen in.

Wat is Lutte Raisonnée?
La lutte raissonée betekent letterlijk ‘de redelijke strijd’. De wijnboer werkt zo biologisch mogelijk, maar grijpt in als omstandigheden hierom vragen. De landbouwmethodes worden niet door een keurmerk, maar door het geweten van de wijnboer bepaald. Een kwestie van vertrouwen dus. Alleen van enkele wijnboeren, waar wij het volste vertrouwen in hebben, voeren wij lutte raisonnée wijnen.

Wat wordt verstaan onder Vignerons Indépendants?
Vignerons Indépendants is een Franse organisatie die staat voor hoge normen, onafhankelijke wijnbouw en authentieke wijnen met karakter. De aangesloten wijnmakers hebben zich verbonden aan de uitgangspunten van de organisatie. De wijnmaker heeft respect voor zijn omgeving. Hij bewerkt en oogst zelf zijn wijngaard. Ook produceert, promoot en verkoopt hij zelf zijn wijn, altijd op zoek naar verbetering met respect voor traditie.

Wat is een Vin Naturel?
Natuurlijke wijnen zijn pure, schone wijnen. Er wordt niets toegevoegd en ook niets onttrokken. De vinificatie wordt op gang gebracht met natuurlijk gistcellen. Er wordt geen suiker toegevoegd (chaptaliseren), maar ook geen extra zwavel gebruikt, iets dat decennia geleden als gekkenwerk werd gezien. Zo’n 30 jaar geleden begon Lapierre samen met zijn vrienden Breton, Metras, Chamonard en Foillard een theorie van de fameuze Jules Chauvet in de praktijk te brengen. Ze werden ‘de gekken van Beaujolais’ genoemd, alias ‘de bende zonder zwavel’. In ons assortiment vind je vins naturels van Breton, Foillard, Dutraive en Sabre.